Search

Prizmadent

LokalniEnglish (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
estetska_stomatologija
 
 01zubninakitEstetska stomatologija

Prekrasan osmijeh je vaan dio dojma koji ostavljamo na ljude! Koriste?i umjetni?ke vjetine i tehnoloki napredak, omogu?it ?emo vam ljepi, mladena?ki osmijeh i vie samopouzdanja. To je, u osnovi, estetska stomatologija. 
Plombiranje zuba estetskim materijalima
.
 bijele_plombe


Savremeni estetski materijali (bijele plombe) zahtjevaju odre?enu pripremu povrine zuba nakon ?ega se lijepe na zubno tkivo. Na taj na?in mogu?e je:


- rekonstruisati zube zahva?ene karijesom
- povratiti oblik i formu zuba
- poboljati estetski izgled 
Popunjavanje razmaka izme?u prednjih zuba
.
 razmaknuti_zubiDijastema je razmak izme?u prednjih zuba.Prostori izme?u zuba mogu se zatvoriti ili uz pomo? ortodontskih aparata ili nanoenjem estetskih materijala na oba zuba izme?u kojih se razmak nalazi. Ako je razmak previe velik indikovan je ortodontski tretman jer bi isklju?ivim nanoenje materijala zubi izgledali neprirodno iroki. 
Bezmetalne kerami?ke krune
.
 kruniceBezmetalnim kerami?kim krunama mogu se posti?i velike kozmetske promjene kao i pomo?u porcelanskih faseta. Me?utim, za razliku od faseta koje prekrivaju samo prednju povrinu zuba ove bezmetalne kerami?ke krunice prekrivaju cjelokupno zbrueno zubno tkivo sve do ispod nivoa desni.