Search

Prizmadent

LokalniEnglish (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
oralna_hirurgija
 
 00oralnahirurgija
Oralna hirurgija obuhvata sve oralne zahtjevne intervencije, kao to su va?enje umnjaka operacijom, operacije na korjenu zuba kao i va?enje ote?enih ili zaostalih korjena zuba. Oralna hirugija se odnosi i na operacije desni kao i na rekonstrukciju usne duplje. 
Va?enje zuba
.
 02vadjenjezuba


Va?enje zuba predstavlja skup postupaka kojima se zub odvaja od zubne ?aice i uklanja iz nje.

Obzirom da je zub mnogobrojnim vlaknima ?vrsto vezan za vili?nu kost, va?enje neminovno podrazumjeva, pored pravilne tehnike i primjenu sile. Ono to je bitno jeste da ta sila mora da bude odgovaraju?e ja?ine i pravilno usmjerena da bi se sprije?ilo bilo kakvo ote?enje kosti. Zbog toga se tokom va?enja, pogotovo viekorijenih zuba, primenjuju razli?ite metode kao to je npr. presjecanje korijenova - separacija jer se na taj na?in olakava njihovo va?enje i ?uva vili?na kost. 
Izvadili ste zub - nadoknada izva?enog zuba
.
 06izvadjenzub
U trenutku kada je zub izva?en iz kosti po?inje niz promjena koje dovode do promjena u samoj kosti, ali i poloaju susjednih zuba. Proces kotanog zarastanja, do formiranja apsolutno mineralizovane kosti na mjestu gde je zub izvadjen, traje od 18 do 20 nedelja. 
Va?enje neizniklih zuba
.
 03umnjak


Veoma ?esta pojava posebno u dananje vrijeme je potpuna ili djelimi?na nemogu?nost nicanja zuba, naj?e?e umnjaka, zuba koji se posljednji pojavljuju u ustima (izme?u 18-25 godine ivota). Razlozi za to su nesrazmjerna veli?ina zuba i vilica (nedostatak prostora) ili nepravilan poloaj klice umnjaka te nemogu?nost njegovog izbijanja zbog nepovoljnog pravca nicanja.

Terapija se sastoji u hirurkom va?enju djelimi?no ili potpuno neizniklih zuba to je hirurka metoda koja se rutinski obavlja u naoj poliklinici od strane specijaliste. 
Pove?anje visine i zapremine vili?ne kosti
.
 05vjestackakostGubitak vili?ne kosti se javlja usled parodontoze- progresivnog oboljenja potpornih zubnih struktura (desni i zubna kost), bezubosti posle va?enja zuba i razli?itih kotanih trauma. U prolosti je operativno lije?enje parodontoze bilo veoma bolno i sa neizvjesnim ishodom. Dugo godina je najbolja mogu?a terapija podrazumjevala pojavu izduenih zuba i osjetljivih eksponiranih korijenova nakon izvrene hirurke procedure.