Search

Prizmadent

LokalniEnglish (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
zubni_implanti
 
 01implantSavremeni zubni implant je titanijumski raf koji se uvr?e u kost vilice i srasta sa njom, a slui kao zamjena za korijen izgubljenog ili nedostaju?eg zuba. Zubni implanti su idealna opcija za pacijente sa dobrom oralnom higijenom kod kojih je dolo do gubitka zuba usljed parodontoze, neuspjenog lije?enja zuba, traume ili bilo kog drugog razloga.
Ugradnjom zubnih implanata izbjegava se bruenje susjednih zuba koje je neophodno pri izradi mostova, te je na taj na?in fizioloki i funkcionalno opravdanije kori?enje ove savremene metode nadokna?ivanja izgubljenih zuba, a kod terminalne bezubosti, predstavlja jedinu mogu?nost za dobijanje fiksne nadoknade. 
ta se pomo?u zubnih implanata moe posti?i?

 02implant- Nadoknada jednog ili vie zuba bez bruenja susjednih zuba

- Pravljenje zubnih mostova u slu?ajevima kada je pacijent usljed gubitka ve?eg broja zuba osu?en na noenje mobilnih zubnih proteza

- Zubni implanti mogu sluiti i kao nosa?i zubnih proteza koje su na taj na?in mnogo stabilnije i udobnije za noenje. 
Da li ste i vi kandidat za ugradnju zubnih implanata?
.
 05implant
U principu, svakome je mogu?e ugraditi zubni implant i nekih izri?itih kontraindikacija ni nema. Idealni kandidat za ugradnju zubnih implanata je pacijent sa dobrim optim zdravljem i zdravljem usne duplje. Da bi implant mogao da se ugradi neophodno je postojanje dovoljne koli?ine kvalitetne vili?ne kosti sa kojom implant ?vrsto srasta. 
Indikacije za ugradnju zubnih implanta:

 04implant


- nadoknada jednog zuba: ako vam nedostaje jedan zub moete ga nadoknaditi ugradnjom jednog implanta i kerami?ke zubne krunice koja se postavlja na njega.
- nadoknada vie zuba: ako vam nedostaje vie zuba imate mogu?nost ugradnje implanata koji ?e sluiti kao nosa?i zubnih mostova
- nadoknada svih izgubljenih zuba: ako ste bezubi ugradnjom implanata je mogu?a izrada zubnih mostova koji nadokna?uju sve zube ili izrada stabilnih zubnih proteza. 
ta moete da o?ekujete u toku intervencije?

 06implant
Intervencija se obavlja po strogo propisanom protokolu, koji garantuje o?uvanje kosti u koju se implantira kao i okolnih tkiva. Procedura se izvodi u lokalnoj anesteziji i apsolutno je bezbolna. Nakon operacije, prva 2-3 sata prisutan je blag bol koji prolazi upotrebom analgetika (naj?e?e je dovoljan samo 1) 
ta moete da o?ekujete nakon tretmana?

 08implantKao to vai prirodni zubi zahtjevaju odravanje dobre oralne higijene i redovne kontrole kod stomatologa tako i zubni implanti zahtjevaju isti ili vii nivo brige i odravanja, tako da je redovno pranje zuba (implanta) i upotreba zubnog konca i/ili zubnog tua uslov bez kojeg se ne moe. Nakon tretmana bi?ete zakazani na periodi?ne kontrole kod stomatologa gdje ?e se pratiti zdravlje nadokna?enih zuba i desni te otkloniti eventualne neeljene pojave. 
Zato implanti?

 09zastoimplanti


Gubitak jednog ili vie zuba prouzrokuje na prvom mjestu poreme?aj funkcije vakanja, to znatno uti?e na ostale funkcije naeg organizma, a isto tako dovodi do estetskih problema, stvaraju?i brojne neprijatnosti u svakodnevnoj komunikaciji. Iako ovo jesu ozbiljni problemi, potencijalno jo ve?i problem nalazi se sa druge strane; u samoj kosti vilica, odnosno njenom nestajanju kao posljedica gubitka zuba. Bez zuba koji funkcijom vakanja ?uvaju vili?nu kost, dolazi do laganog gubitka kosti. Obzirom da je kost podloga mii?ima lica, kako ona nestaje smanjuje se i mii?na masa tako da lice poprima stara?ke karakteristike, te nastaju i funkcionalni i estetski problemi. 
Jednodijelni implanti oblika korijena zuba
.
 10implantoblikakorijenaOvo su implanti izuzetno malog dijametra (3 mm u pre?niku; 12,15 i 18 mm duine), to im omogu?ava postavljanje u one regije gdje nema dovoljno prostora izme?u zuba ili kvalitetne kotane strukture. Namijenjeni su za nadoknadu lateralnih sjekuti?a gornje vilice kao i sjekuti?e donje vilice. Tako?e, jedna vrsta ovih implantata se koristi i za stabilizaciju totalnih proteza. Izra?eni su od titanijumske legure a povrina im je presvu?ena resorptivnim blast slojem ili hidroksilapatitom. Ovo im omogu?ava maksimalnu osteointegraciju odnosno sjedinjavanje implantata sa vili?nom kosti, a samim tim i maksimalnu stabilnost bez obzira na gracilnost. 
Proteze noene jednodijelnim implantatima oblika korijena zuba
.
 02miniimplant


Ogroman broj ljudi suo?en je sa nedostatkom velikog broja ili pak svih zuba u jednoj ili obje vilice. Kao posljedica gubitka zuba Vremenom dolazi i do gubitka kotane strukture vilica to jo dodatno oteava protetsko zbrinjavanje. 
MDI - mini dental implant
.
 01miniimplantMini dental implanti su nastali iz tenje da se u slu?ajevima velike kotane atrofije omogu?i pacijentima ugodno i stabilno noenje proteze. Predstavljaju dugovje?no rjeenje koje daje rezultate odmah. Indikacije za ovu vrstu implantata su veoma uske, ali i striktno specijalizovane. Svojim malim pre?nikom ( 1.8; 2.2 mm), omogu?uju ugradnju u ekstremno uske i otre grebene, kakvi se naj?e?e javljaju kod pacijenata koji dugi vremenski period nose proteze.