Search

Prizmadent

LokalniEnglish (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
djecija_stomatologija
 
 01


Prva posjeta deteta stomatologu


- preporuka je da prvi put na stomatoloki pregled roditelj dovede dijete najkasnije kada ono napuni 12 mjeseci.
- vano je i to da se taj prvi pregled obavi najkasnije 6 mjeseci po nicanju prvog mlije?nog zuba.
- zakazati ga to prije, ukoliko roditelj ima neke nedoumice.


Prva posjeta stomatologu u tom ranom periodu je od velikog zna?aja. Dijete u tom periodu jo uvijek ima potpuno zdrave mlije?ne zube i ova posjeta se uglavnom zakazuje da bi se roditelji edukovali kako da sa?uvaju zdravlje zuba svoje djece. 
Kada po?eti sa pranjem zuba?
.
 02


Roditelji ?esto postavljaju ovo pitanje. Iako beba jo nema ni jedan zubi?, treba zapo?eti sa odravanjem oralne higijene. Sa ?istom gazom, namo?enom u vodu, o?iste se bebine desni i unutranje strane obraza.

Pojavom prvog zubi?a u ustima, po?inje se i sa njihovim pranjem, i to malom i mekanom ?etkicom, u po?etku bez paste za zube. Vrsta ?etkice se prilago?ava uzrastu djeteta. 
Da li je vano prati zube prije spavanja?
.
 03


Savjet stomatologa je da se djetetu operu zubi poslije svakog obroka, ali je svakako najvanije PRANJE ZUBA PRIJE SPAVANJA. Svako drugo proputanje pranja zuba se prata, ali ovo ne.

Ukoliko se zubi ne operu prije spavanja , meke naslage, ostaci hrane i velike koli?ine bakterija, zaostale na zubima i desnima, imaju pred sobom cijelu no? da otete zubna tkiva i prouzrokuju karijes. 
Kako prati zube Vae djece?
.
 04Zubna ?etkica je mala, meka i zaobljena. Njen oblik, veli?ina i tvrdo?a se uskla?uju sa uzrastom djeteta. Malo dijete ne zna pravilno da opere svoje zube. Roditelj se u stomatolokoj ordinaciji edukuje za to i ta svoja saznanja postepeno prenosi djetetu.

Za ve?ernje pranje zuba zaduena je majka ili otac, sve do 8-10 godine starosti djeteta. Svaka 2-3 mjeseca potrebno je staru zubnu ?etkicu zameniti novom. Roditelj tako?e treba da nau?i dijete da koristi i zubni konac za ?i?enje dodirnih bo?nih povrina zuba, kada do istih zubna ?etkica ne moe da dopre. 
Kako prekontrolisati da li su zubi temeljno oprani?
.
 05

Da li su zubi dobro oprani ili ne, roditelj moe da proveri jednostavno, prolaze?i oko vratova zuba najobi?nijom ?a?kalicom za zube. Ukoliko se pri toj kontroli na vrhu ?a?kalice zapaze bjeli?asto u?kaste naslage, neophodno je ponoviti proces.

Efikasnost pranja zuba moe se provjeriti i nekodljivim bojama (u vidu rastvora ili tableta), koje naslage plak na zubima ?ine vidljivim. 
Karijes mlije?nih zuba
.
 06


Karijes je naj?e?i patoloki proces usne duplje. Naalost, karijes mlije?nih zuba se javlja veoma rano, i to kao posljedica loih navika, neadekvatne ishrane, odre?enih teko?a u odravanju oralne higijene i neobavjetenosti roditelja o zna?aju mlije?nih zuba i mogu?nostima za o?uvanje njihovog zdravlja. Karijes ?esto zahvata ve?i broj mlije?nih zuba i brzo se iri zbog odre?enih anatomo histolokih karakteristika tih zuba. Mlije?ni zubi su pokriveni sa znatno tanjim slojem gle?i (rijetko prelazi 1 mm), koja je, pritom, i slabije mineralizovana. Ispod gle?i je dentin sa irokim dentiskim kanali?ima i manjom sposobno?u stavaranja reparatornog dentina. Sve to doprinosi brem irenju i ?e?oj pojavi komplikacija karijesa mlije?nih zuba. 
Stalni zubi
.
 09


Vrijeme nicanja pojedinih stalnih zuba podlono je raznim individualnim varijacijama. Izme?u este i sedme godine pojavljuju se prvi stalni kutnjaci i to naj?e?e u donjoj vilici pod imenom estice. Roditelji ?esto i ne znaju da je njihovom djetetu iznikao pomenuti zub. Taj prvi stalni kutnjak se jednostavno ''useli u usta djeteta'' produavaju?i mlije?ni zubni niz. Zna?i, nicanju prvog stalnog kutnjaka ne prethodi ispadanje ili vadjenje mlije?nog kutnjaka, a sam proces izrastanja tog zuba nije pra?en znatnijim subjektivnim tegobama kod djeteta.

Ako je, pritom, prevalenca karijesa mlije?nih zuba kod djeteta velika i ako se ne sprovodi adekvatna oralna higijena, prvi stalni kutnjak veoma brzo biva zahva?en karijesnim procesom. Zbog toga su u ovom periodu neophodne to ?e?e kontrole kod stomatologa. Radi prevencije karijesa na pomenutim zubima sprovodi se zalivanje fisura i jamica. 
Karijes stalnih zuba
.
 10


Ovaj patoloki proces stalnih zuba , kao i kod mlije?nih zuba , nastaje kao posljedica:
1. loih navika
2. nepravilne ishrane
3. neadekvatne oralne higijene Klju?ni faktor za zdravlje stalnih zuba je redovno i pravilno odravanje oralne higijene, jer su jedino ?isti zubi = zdravi zubi.

Po pravilu i stalne zube bi trebalo prati poslije svakog obroka, s tim to je pranje ujutro i uve?e obavezno i neizostavno.
Detaljno ve?ernje pranje uz kontrolu roditelja je najbitnije.