Search

Prizmadent

LokalniEnglish (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

 
Profesionalno ?i?enje zuba
.
 05


Ipak i kad je higijena usne upljine adekvatna, postoji potreba za profesionalnim ?i?enjem zuba. Naime vrlo ?esto pigmentacije iz hrane i pi?a zaostaju na povrini zuba i predstavljaju ne samo estetski nedostatak ve? i bitan uzro?ni faktor u nastanku ve? spomenutih patolokih procesa.
Naj?e?e pigmentacije nalazimo kod pua?a i ljudi koji piju mnogo obojenih napitaka poput kafe i ?aja. Iste se vrlo teko odstranjuju ?etkicom ili se uopte ne mogu odstraniti. Pojavljuju se kao tamnosme?e do crne mrlje na povrini zuba, obi?no intenzivnije uz zubno meso. 
Oralna higijena
.
 04Zubni plak je mekana naslaga na zubu koja se ne moe odstraniti ispiranjem ve? samo mehani?kim ?i?enjem.

Higijenu usne upljine moemo definisati kao kvalitetnu kontrolu nastanka zubnog plaka i time sprje?avanja nastanka gingivitisa, parodontitisa i karijesa. 
Odravanje oralne higijene
.
 03


Za oboljenja potpornog aparata zuba-gingivite i parodontopatije, kao i za sva druga oboljenja vai pravilo da ih je mnogo bolje sprije?iti nego lije?iti!

Zato ?emo sada vie panje posvetiti tome ta je to to svako od nas moe da u?ini kako bi potpuno sprije?io ili bar u mnogome odloio nastanak i razvoj ovih oboljenja.


edukacija_pacijenata
 
 01
02


Kako pravilno prati zube?

1. Uvijek koristiti ?etkicu srednje tvrdo?e; ona je dovoljna za temeljno pranje zuba, a pri tome ne?e otetiti desni.
2. Zube prati najbolje poslije svakog obroka, a najmanje dva puta dnevno- ujutru i uve?e.
3. ?etkicu postaviti sa spoljanje strane zuba dijelom na zube a dijelom na desni. Zatim laganim vibriraju?im pokretima pomerati ?etkicu levo-desno to ?e omogu?iti vlaknima ?etkice da pro?u izme?u zuba, a potom povu?i ?etkicu na dole ako su gornji zubi u pitanju, odnosno na gore ako su donji zubi u pitanju.
4. Unutranju stranu prednjih zuba prati uspravno postavljenom ?etkicom u odnosu na zube povla?e?i je gore-dole.
5. Unutranju stranu bo?nih zuba prati povla?e?i ?etkicu na gore kod donjih zuba odnosno na dole kod gornjih zuba.
6. Grizne povrine prati krunim pokretima sa ravno postavljenom ?etkicom.
7. ?etkicu za zube redovno mijenjati; najvie poslije 3-4 mjeseca. 
Kako se lije?i bruksizam?
.
 04Ukoliko posumnjate da kripite zubima obavezno se javite svom stomatologu da bi sanirali postoje?a i sprije?ili dalja ote?enja.

U stomatolokoj ordinaciji ?e vam na osnovu vaeg otiska zuba biti izra?en silikonski titnik za zube tzv. night-guard tray koji ?ete nositi u toku no?i na zubima i tako sprije?iti dalje troenje zuba i bolove u zglobovima. 
Kako otkriti bruksizam?
.
 03


Obzirom da se uglavnom javlja no?u, ve?ina pacijenata nije ni svesna da ima problem dok ga partner ne upozori na to ili dok ne primeti neki od simptoma. Treba obratiti panju na:
1. bol u zglobovima, uima ili glavi koji se javlja odmah po bu?enju i traje tokom dana;
2. pove?anu osjetljivost zuba na hladno, pritisak ili druge nadraaje;
3. pojava zaravnjenosti griznih povrina zuba kao i smanjenje visine
   prednjih zuba. 
Zato je bruksizam ozbiljan problem?
.
 02


Kada va?emo hranu, razvijamo silu od oko 175 p po cm2 povrine zuba. Kada no?u kripimo zubima nema hrane da ublai ovaj pritisak tako da je ja?ina sile sada oko 300 p ili vie. To je dovoljno da prouzrokuje trajno ote?enje zuba, uklju?uju?i i pucanje zubne gle?i, prelome zuba, povla?enje desni sa vratova zuba, ote?enje potpornog aparata zuba koje dovodi do gubitka zuba, ote?enje donjovili?nog zgloba... Vremenom dolazi do pojave izuzetno jake osjetljivosti zuba i bolova u zglobovima, uima i glavi, to stvara veliku napetost i nervozu kod pacijenata.


skripanje_zubima
 
 01


Bruksizam je stru?ni izraz za prekomerno, forsirano stiskanje i kripanje zubima koje nije povezano sa vakanjem hrane, a pogotovo se javlja no?u. Pri tome nastaje neobi?no dugo i nefizioloki jako optere?enje zuba i njihovih potpornih struktura. Ta navika je ?esto u vezi sa emocionalnim stresovima, napeto?u, strahom ili zamorom pri ?emu je nesvesno stiskanje zuba povezano sa snanim pokretima donje vilice levo-desno i napred-nazad zbog ?ega dolazi do kripanja i troenja zuba bruenjem zub o zub.


Bruksizam je veoma ?esta pojava, pogotovo kod osoba starijih od 25 godina bez obzira na pol. Me?utim i djeca mogu da imaju ovaj problem iako je to kod njih uglavnom povezano sa postojanjem nelagodnosti zbog prehlade, infekcije uha ili alergija i u najve?em broju slu?ajeva prolazi spontano ne ostavljaju?i nikakve Posljedice.


bol_zuba
 
 01Osjetljivost zuba je veoma ?est problem koji se susre?e kod velikog broja ljudi. Nai zubi mogu biti veoma osjetljivi na razli?ite nadraaje; toplo, hladno, slatko ili kiselo. Prekomernu osjetljivost zuba izazivaju: 1. Nepravilna tehnika pranja zuba suvie tvrdim ?etkicama moe veoma lako da oteti gle? zuba i na taj na?in izloi spoljanjim uticajima izuzetno osjetljivi dentin; 2. Povla?enje desni sa vratova zuba kao jedan od simptoma oboljenja potpornog aparata zuba-parodontopatije, dovodi do izlaganja vratova zuba razli?itim nadraajima i pojave bola; 3. kripanje zubima ili prekomerno stiskanje zuba dovodi do stvaranja izuzetno velike sile koja razlau?i se na svoje komponente, prakti?no izbija delove gle?i sa najslabijih mesta, to su vratovi zuba i tako izaziva poja?anu osjetljivost ovih delova.


Bol koji se pri tome stvara moe da varira od blago neprijatnog ose?aja do izuzetno jakog, otrog i probadaju?eg bola koji nastaje pri najmanjem nadraaju. Vano je napomenuti da prekomerna osjetljivost moe biti i simptom nekog ozbiljnijeg oboljenja zuba, tako da je potrebno obavezno posjetiti stomatologa da bi se utvrdio uzrok nastanka osjetljivosti i odredila terapija.

Terapija je razli?ita u zavisnosti od stepena izraenosti simptoma.
U najblaim slu?ajevima dovoljno je obu?iti pacijenta o pravilnoj tehnici pranja zuba i preporu?iti mu vrstu ?etkice i paste za zube koju treba da koristi.
Zatim mogu?e je smanjiti osjetljivost premazivanjem osjetljivih povrina preparatima za desenzibilizaciju ili postavljanjem ispuna od kompozitnih materijala ukoliko je osjetljiva povrina zuba velika. 
Kako sprije?iti neprijatan zadah?
.
 04


Eliminacija oboljenja usta i zuba i odravanje dobrog zdravlja je esencijalni faktor. Redovne posete stomatologu radi pregleda i ?i?enja kamenca su tako?e neophodne. Izbjegavajte hranu koja prouzrokuje neprijatan zadah. Perite zube poslije svakog obroka a najmanje dva puta dnevno - ujutru i uve?e. Ne zaboravite da operete i jezik; na njemu se zadrava mnogo ostataka hrane koji prourokuju neprijatan zadah. Uve?e, poslije pranja zuba obavezno koristite konac za zube. Ukoliko nosite proteze dobro ih operite poslije svakog obroka. Moete koristiti i te?nosti za ispiranje usta ali samo kao dodatak redovnoj higijeni.


Seite 1 von 6