Search

Prizmadent

LokalniEnglish (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

 
Procera all Ceram Cirkonijum
.
 03zirconia


Prirodni dijamant je materijal koji poseduje izuzetnu ?vrsto?u i ljepotu. Od nedavno se u modernoj protetici takav, samo vjeta?ki proizveden materijal- cirkon (Al-oksid), po?eo koristiti kao zamjena za metalnu bazu.

Obra?ena bezmetalna baza od cirkona bijele je boje, izuzetne ?vrsto?e i apsolutno ne alergogena, pa nam upravo te komponente daju vie mogu?nosti za postizanje savrenih rezultata sa stajalita estetike i funkcije.Cirkonijum je jo davne 1789. otkrio njema?ki hemi?ar Klaproth, i zahvaljuju?i njegovim izuzetnim svojstvima nazvao ga ?udesni mineral.

Posljednjih nekoliko decenija cirkonijum se u velikoj meri koristi kao zamena za metal u razli?itim oblastima. Naime njegova velika ?vrsto?a, otpornost na pritisak kao i visok modul elasti?nosti doveli su dotle da moe apsolutno da parira mehani?kim karakteristikama metala. Mimo toga, cirkonijum je biokompatibilan, to zna?i da ne izaziva nikakve iritacije niti alergijske reakcije u kontaktu sa tkivima, to mu omogu?ava primenu u medicini (vjeta?ki kukovi, sluni aparati...) i stomatologiji. Ono to mu dodatno daje izuzetnu prednost u odnosu na metal, jeste njegova boja, koja je bijela tj. ista kao boja zuba te tako prua izuzetne estetske mogu?nosti. Zahvaljuju?i svemu ovome cirkonijum se danas koristi za izradu biokompatibilnih, visoko mehani?ki i estetski kvalitetnih protetskih radova (krunica i mostova) kao i za izradu implantata.

01zirconia
Cirkonijum se u prirodi nalazi kao mineral tetragonalne kristalne strukture, dok se u stomatologiji koristi u obliku cirkonijum dioksida koji se dobija sinteti?kim putem i ima kubi?nu kristalnu formu, zatim podvrgava procesu stabilizacije dodavanjem ?estica magnezijum, ytrium ili kalcijum oksida te komprimuje u kocke to mu poboljava mehani?ke i estetske kvalitete, te dozvoljava izuzetno precizno oblikovanje to je od posebnog zna?aja u izradi protetskih nadoknada.


Zahvaljuju?i svojoj izometri?noj strukturi, kvalitetu i lepoti cirkonijum dioksid je poznat i kao vjeta?ki dijamant.


Ono to dodatno favorizuje cirkonijum u odnosu na metal u stomatologiji jeste preciznost izrade protetskih radova od cirkonijum osnove. Naime, oni se izra?uju kompjuterskom tehnologijom u zubotehni?koj laboratoriji (CAM computer aided manufacture) koja omogu?ava savreno prijanjanje krunica i mostova uz gingivu te tako obezbe?uje njihov kvalitet i dugotrajnost.

02zirconia
Kada je re? o estetici, obzirom da je cirkonijum bijele boje, on za razliku od metala omogu?ava svim estetskim kvalitetima keramike koja se nanosi na ovu osnovu, da potpuno do?u do izraaja, te tako dobijamo savreno prirodan izgled krunica i mostova sto je posebno bitno za radove u estetskoj zoni.


Dakle, protetski radovi izra?eni od cirkonijum osnove su daleko ispred u odnosu na one izra?ene na metalnoj osnovi, kako po mehani?kim tako i po estetskim osobinama te s razlogom zauzimaju prvo mjesto u savremenoj estetskoj stomatologiji.