Search

Prizmadent

LokalniEnglish (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
krunice_i_mostovi
 
 01krunicaUkoliko imate zube sa polomljenim ili jako ote?enim zubnim krunicama ili vam nedostaje jedan ili vie zuba u zubnom nizu, vama je neophodno nadomestiti izgubljene zubne krunice tj. zube pomo?u fiksnih protetskih nadoknada.

Zubne krunice - poznate su i kao navlake, nadokna?uju ote?eno kruni?no zubno tkivo i u potpunosti imitiraju oblik, veli?inu i boju zuba.


Izrada krunica je indikovana u sljede?im slucajevima:

- prelom zubne krune

- zubi sa velikim karioznim defektima koji se ne mogu popraviti plombiranjem

- zubi koje je neophodno zatititi i oja?ati nakon lije?enja zubnog ivca

- zubi sa izrazitim nepravilnostima boje i oblika.

Krunice mogu biti izra?ene od metala, porcelana, bezmetalne keramike ili cirkonijum keramike. Prave se na osnovu uzetog individualnog otiska prebruenih zuba u zubotehni?koj labolatoriji nakon ?ega se privremeno cementiraju i tada se prua mogu?nost pacijentu da zahteva eventualne korekcije (promjena boje, oblika, veli?ine). Poslije odre?enog perioda adaptacije, krunice se definitivno cementiraju.


Procedura izrade krunica podrazumjeva:

- bruenje zuba i uzimanje individualnog otiska

- izradu krunice u laboratoriji

- probu krunice u ustima i eventualne korekcije

- privremeno cementiranje (period adaptacije )

- definitivno cementiranje zubne krune.

Vijek trajanja laboratorijski izra?ene zubne nadoknade naj?e?e je 8-10 godina, a moe da traje i due uz redovno i pravilno odravanje oralne higijene.

Zubni mostovi - most je zubna nadoknada od najmanje dvije spojene zubne krunice. Gubitkom zuba dolazi do promjena na kosti u smislu njenog smanjenja kao i promjena na zubima koji okruuju bezubi predio. Zubi imaju tendenciju pomjeranja i naginjanja ka bezubom polju, a prisutno je i propadanja kosti oko ovih zuba te oni postaju osjetljivi i podloni karijesu, nestabilni i u nekim slu?ajevima dolazi i do njihovog gubitka i ozbiljnog naruavanja oralnog zdravlja, oblika lica, ljepote osmijeha i kvaliteta vakanja. Kod pacijenta kome nedostaje jedan ili vie zuba most stabilizuje zagriaj i sprje?ava pomijeranje i naginjanje susjednih zuba u prazan prostor. Tako?e onemogu?ava gubitak vertikalne dimenzije ( sprje?ava da brada ide pod nos i pojavu bora na uglovima usana ). Za razliku od proteza mostovi su cementirani i ne mogu se vaditi iz usta. Zubi koji nedostaju nadokna?uju se laboratorijski izra?enim krunicama koje su vezane za najmanje dvije zubne navlake cementirane na predhodno prebruene zube. Mostovi se koriste za nadoknadu manjeg broja izgubljenih zuba, a uslov je postojanje stabilnih i zdravih zuba za koje se fiksiraju ili zubnih implanata koji slue kao nosa?i. Faktori koji moraju biti zadovoljeni su: dobro stanje desni, kosti i dobra oralna higijena...


Prednosti mostova u odnosu na proteze:

- ?vrsto su vezani za zube nosa?e, te ne postoji mogu?nost njihovog pomjeranja

- sile se prenose na zube a ne na okolna tkiva

- ne remete funkciju govora jer su ograni?eni na prostor koji su zauzimali prirodni zubi

- sa?uvan je ose?aj ukusa i opip hrane (ne prekrivaju nepce)

- adaptacija pacijenta na nadoknadu je brza

- postie se zatita zuba nosa?a od karijesa

- estetski efekti su izvanredni

- komfor apsolutan, kao da imate svoje zube

- sve funkcije (govor, vakanje, estetika) ostaju o?uvane