Search

Prizmadent

LokalniEnglish (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

 
MDI - mini dental implant
.
 01miniimplantMini dental implanti su nastali iz tenje da se u slu?ajevima velike kotane atrofije omogu?i pacijentima ugodno i stabilno noenje proteze. Predstavljaju dugovje?no rjeenje koje daje rezultate odmah. Indikacije za ovu vrstu implantata su veoma uske, ali i striktno specijalizovane. Svojim malim pre?nikom ( 1.8; 2.2 mm), omogu?uju ugradnju u ekstremno uske i otre grebene, kakvi se naj?e?e javljaju kod pacijenata koji dugi vremenski period nose proteze.Ugra?uju se bez odizanja reza (sem ako je procjena hirurga da se mora na?initi rez), a optere?enje neposredno po ugradnji. Re? je o jednodijelnim implantima oblika zavrtnja, sa retencionim elementom u obliku kugle, na vrhu.

Retenciona kapica koja ide u protezu, u sebi nosi silikonski prsten, koji ?ini da se proteza po optere?enju nosi bez pomjeranja i mogu?nosti da ispadne.

Minimalni broj implantata za donju vilicu je 3, a optimalni 4, dok je za gornju vilicu neophodno 6 implantata. Za vilice koje nemaju visinu, ali imaju irinu, za implantatima noenu protezu, preporu?uju se jednodijelni implantati oblika korijena zuba.