Search

Prizmadent

LokalniEnglish (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

 
Proteze noene jednodijelnim implantatima oblika korijena zuba
.
 02miniimplant


Ogroman broj ljudi suo?en je sa nedostatkom velikog broja ili pak svih zuba u jednoj ili obje vilice. Kao posljedica gubitka zuba Vremenom dolazi i do gubitka kotane strukture vilica to jo dodatno oteava protetsko zbrinjavanje.


Naime, kada do?e do gubitka toliko zuba da je bezube predjele nemogu?e zbrinuti izradom fiksnih protetskih radova (krunice, mostovi), mobilni protetski radovi tj. proteze su uglavnom jedino rjeenje, pogotovo ako se radi o totalnoj bezubosti. Kada se na takvo stanje nadovee i gubitak kosti, to onemogu?ava ugradnju dovoljnog broja implantata koji bi nosili fiksni rad, proteze su jedino preostalo rjeenje.

Pacijenti koji su suo?eni sa protezama, pogotovo totalnim i pogotovo u donjoj vilici, znaju koliko je volje potrebno da bi se one mogle nositi i koja su sve ograni?enja u funkcionalnom i estetskom smislu, i koliko se gubi na kvalitetu ivota. Proteze obi?no nisu dovoljno stabilne to onemogu?ava konzumiranje sve vrste hrane, ?esto svojim pomjeranjem stvaraju osje?aj nelagodnosti i dovode do iritacije sluzokoe, a deava se i da onemogu?avaju normalan izgovor svih slova te tako stvaraju brojne probleme u komunikaciji.

Sre?om, postoji rjeenje ovih problema! Ono podrazumijeva ugradnju posebne vrste implantata, ONE-PIECE OVERDENTURE implantata, koji nose proteze i imaju za cilj njihovu potpunu stabilizaciju.

Ovi implantati su posebnih dimenzija i prilago?eni su za bezube predjele sa smanjenom koli?inom kosti. Na njihovim krajevima nalaze se kuglice, a u protezi se nalaze posebne kapice, te njihovim neposrednim kontaktom dolazi do zakop?avanja proteze za implantate.

Prednosti ovakvih proteza su brojne; one su maksimalno stabilne to omogu?ava normalnu funkciju vakanja sve vrste hrane, normalizuje se govor, smanjuju se iritacije sluzokoe, nema neprijatnog ose?aja pomjeranja proteze koji ?esto izaziva mu?ninu, a sve to znatno uti?e na poboljanje kvaliteta ivota pacijenata.

Sam postupak ugradnje implantata je veoma jednostavan, izvodi se u lokalnoj anesteziji i potpuno je bezbolan, a proteze se stavljaju odmah po zavrenoj intervenciji tako da pacijenti iz ordinacije izlaze sa potpuno normalnom i funkcijom i estetikom. Tako?e, ukoliko pacijenti ve? imaju svoje proteze, njih je mogu?e preraditi postavljanjem kapica za implantate u njih, to jo dodatno olakava i smanjuje cijenu ?itave intervencije.

Iako krajnje dobri i pouzdani, ove implantate i proteze nije mogu?e koristiti kod svih pacijenata, te je dobar klini?ki pregled uz analizu rendgen snimka od strane oralnog hirurga implantologa neophodan za postavljanje detaljnog plana terapije bezubih pacijenata.