Search

Prizmadent

LokalniEnglish (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

 
Zato implanti?

 09zastoimplanti


Gubitak jednog ili vie zuba prouzrokuje na prvom mjestu poreme?aj funkcije vakanja, to znatno uti?e na ostale funkcije naeg organizma, a isto tako dovodi do estetskih problema, stvaraju?i brojne neprijatnosti u svakodnevnoj komunikaciji. Iako ovo jesu ozbiljni problemi, potencijalno jo ve?i problem nalazi se sa druge strane; u samoj kosti vilica, odnosno njenom nestajanju kao posljedica gubitka zuba. Bez zuba koji funkcijom vakanja ?uvaju vili?nu kost, dolazi do laganog gubitka kosti. Obzirom da je kost podloga mii?ima lica, kako ona nestaje smanjuje se i mii?na masa tako da lice poprima stara?ke karakteristike, te nastaju i funkcionalni i estetski problemi.


Upravo dentalni implanti omogu?avaju zaustavljanje procesa gubitka kosti.

Naime, konvencionalne metode za nadoknadu izgubljenih zuba to su krunice i mostovi ili pak parcijalne i totalne proteze samo privremeno i djelimi?no rjeavaju problem. Da bi se postavili mostovi, neophodno je da kao nosa?i budu uklju?eni i zub ispred i zub iza praznog prostora, to u velikom broju slu?ajeva dovodi do rtvovanja potpuno zdravih zuba. Sa druge strane, ovi radovi rjeavaju problem funkcije vakanja i estetike, ali kost u predjelu izva?enih zuba i dalje nije stimulisana procesom vakanja tako da Vremenom nastavlja da se gubi.

Ugradnjom implantata na mjesto izgubljenih zuba ne samo da se ?uvaju okolni zubi, nego se i sile koje se stvaraju prilikom vakanja prenose na kost vilice te tako sprje?avaju njeno propadanje. Obzirom da se implantati ponaaju vrlo sli?no prirodnim zubima, po standardima savremene stomatologije, predstavljaju najbolju zamjenu za izgubljene zube. Implantati se mogu ugra?ivati svim osobama kod kojih je zavren rast i razvoj, i kod kojih su, po procjeni hirurga imlantologa, zadovoljeni i svi ostali uslovi za ovu intervenciju ( preostala koli?ina vili?ne kosti, zdravlje drugih zuba i usta, opte zdravstveno stanje...).

Procedura nadoknade izgubljenih zuba implantatom noenim krunicama i mostovima moe se podijeliti u nekoliko faza:

1. plan terapije koji podrazumjeva klini?ki pregled i analizu rtg snimka od strane hirurga implantologa;

2. ugradnja implantata to podrazumjeva hirurku proceduru nakon koje se ?eka 3-6 mjeseci da se zavri proces osteointegracije tj. sjedivanja implantata sa okolnom kosti;

3. postavljanje suprastruktura na implantate posle perioda osteointegracije i uzimanje otisaka za izradu krunica i mostova;

4. postavljanje krunica i mostova to je i zavrna faza ovog procesa.

Pravilno odravanje oralne higijene nakon ugradnje implantata koje se sprovodi po savjetu stomatologa kao i redovni kontrolni pregledi su najvaniji za dugovje?nost implantata i protetskih radova na njima.