Search

Prizmadent

LokalniEnglish (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

9000 3D Ekstraoralni sistem za snimanjeKao jedan od najvanijih kompjutorskih tomografskih sistema na tritu, CS 9000 3D sistem nudi nekoliko rjeenja za sve potrebe za ekstraoralna snimanja. Kombinuju?i usmjerena polja, 3D tehnologiju s posebnim panoramskim slikama, ovaj aparat ure?aj prua najbolje, nude?i najviu rezoluciju i najmanju dozu zra?enja. Vie o aparatu i prednostima moete saznati ovdje.


9000